Om Foreningen

Den 13. maj 1982 blev foreningen stiftet med en kreds af 65 medlemmer – et antal, der hurtigt voksede til 120 medlemmer og i dag tæller ca. 330 medlemmer. Allerede i 1983 var foreningen så etableret, at man af kommunen fik brugsret til det lille sygekassekontor på Sauntevej 4A ved siden af Apoteket, og siden har foreningen holdt til der med arkiv og foreningsaktiviteter.

Foreningen arbejder primært med at indsamle og arkivere lokalhistorisk materiale fra Hornbæk Sogn, fotografier, dokumenter, beretninger o.lign. og formidle viden om dette til medlemmer og andre interesserede. Arkivet drives med overordnet opsyn fra Helsingør Bymuseums arkiv.

Gennem de mere end 30 år foreningen har eksisteret, har foreningen medvirket til at udgive mange artikler, medlemsblade, film og en større lokalhistorisk udgivelse. Medlemsbladet Hornbækegnen udkommer 2-3 gange årligt og antallet er i dag oppe over 100 blade. Der er også en stor tradition for at foreningen afholder både foredrag, byvandringer og udflugter.

Foreningen har alle år egentlig bestået af to foreninger; Hornbækegnens Historiske Forening og Hornbækegnens Lokalhistoriske Arkiv. Ved generalforsamlingen i 2006 blev de samlet under navnet: Hornbækegnen, Historisk Forening og Arkiv.

Foreningen har til formål at samle interesserede om egnens fortid og at udbrede kendskabet til, og forståelsen for kulturhistorien og de kulturhistoriske værdier i Hornbæk, som i denne sammenhæng omfatter det nuværende Hornbæk kirkesogn.

Hvis du er interesseret i at blive medlem, kan du skrive til info@lokalhistorie-hornbaek.dk eller => kontakte os personligt.