Arkivs formål

Hornbækegnens Arkiv – formål

Arkivets formål er at indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder, billed- og lydoptagelser, trykt materiale og andre data – uanset medium – af ikke statslig proveniens med tilknytning til Hornbæk kirkesogn, dets borgere, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid.

Endvidere at stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter de herom gældende regler for tilgængelighed.

Det indsamlede materiale betragtes som offentligt eje, og dets forbliven som sådant garanteres.

Hornbækegnens arkiv samarbejder med Helsingør Kommunes Museers Arkivar.

(SLETTES?: er medlem af LAFA (arkivets SLA-kreds) og Sammenslutningen af lokalhistoriske arkiver (SLA) og deltager i lokale, amtslige og landsdækkende fællesregistreringer, der er arrangeret eller godkendt af SLA eller LAFA.)

I øvrigt samarbejder Hornbækegnens lokalhistoriske arkiv med andre arkiver og beslægtede institutioner og kan afstemme sin arbejdsplan herefter.