Medlemstur til Esrum Sø den 19. maj 2017

Hermed invitation til en herlig tur, der fører os til “SKIPPERHUSET” ved Esrum sø.

Herfra sejler vi til det nyistandsatte traktørsted “FÆNDRIKHUSET”, der er smukt beliggende på søens vestlige bred.  Her vil vi indtage en dejlig frokost.

Kl.10.30:  Vi ankommer til SKIPPERHUSET, hvor skipper viser os rundt i de historiske bygninger ved anløbsbroen og fortæller bl.a. om bådfartens historie.

Kl. 10.50: Nu, sejler vi direkte til   “FÆNDRIKHUSET” – en skøn sejltur på ca. ½ time.

Kl. 11.20:  Vi anløber en lille bro ved “FÆNDRIKHUSET”. Herfra går vi op til en dejlig frokost.

Kl. 13.30: Vi afgår fra “FÆNDRIHUSET” og sætter kursen tilbage mod   “SKIPPERHUSET”, som vi anløber ca. kl.14.

Deltagerpris inkl. bådfart og frokost:  160 kr. pr. person. Max deltagerantal: 30

Mødested: ” Skipperhuset”:  Skipperallé 6      3480 Fredensborg.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bindende tilmelding til lokalarkivet senest fredag den 12. maj 2017, (efter princippet først til mølle)

Generalforsamling den 20. april 2017

Torsdag den 20. april på Hornbæk skole, kantinen, Søren Kannesvej, Hornbæk.

Fællesspisning kl. 18.00
Sædvanen tro inviterer foreningen på forloren skildpadde til den favorable pris af 30 kr. for medlemmer og 40 kr. for ikke-medlemmer. Øl, vin og vand kan købes. Bagefter byder foreningen på kaffe med kage.

Foredrag kl. 19.00
Lokalhistoriker Kjeld Damgaard holder foredrag og viser gamle fotos af bondegårdene i Holmegårde og Stenstrup.

Generalforsamling kl. 20.00

Dagsorden
1.       Valg af dirigent
2.       Årsberetning ved formanden
3.       Årsregnskab
4.       Fastsættelse af årligt kontingent
5.       Arkivets virksomhed
6.       Valg
7.       Indkomne forslag
8.       Eventuelt

Forslag til pkt. 7. skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen, dvs. senest den 14. april 2017. Generalforsamlingsbeslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Kontingent kan betales direkte på foreningens bankkonto i Danske Bank: Regnr. 1551  Kontonr. 1763563.
Husk at oplyse medlemsnr.

Kontingent:
Enkelt medlemskab: 150 kr.
Familie/par: 240 kr.
Foreningen sender ikke længere girokort ud, men kan betales i åbningstiden i arkivet

Kulturnatten

Fredag den 23. september var der Kulturnat i Hornbæk med hjemmebag, kaffe og en masse flotte historiske fotos og snak om gamle dage i badebyen.