Generalforsamling den 20. april 2017

Torsdag den 20. april på Hornbæk skole, kantinen, Søren Kannesvej, Hornbæk.

Fællesspisning kl. 18.00
Sædvanen tro inviterer foreningen på forloren skildpadde til den favorable pris af 30 kr. for medlemmer og 40 kr. for ikke-medlemmer. Øl, vin og vand kan købes. Bagefter byder foreningen på kaffe med kage.

Foredrag kl. 19.00
Lokalhistoriker Kjeld Damgaard holder foredrag og viser gamle fotos af bondegårdene i Holmegårde og Stenstrup.

Generalforsamling kl. 20.00

Dagsorden
1.       Valg af dirigent
2.       Årsberetning ved formanden
3.       Årsregnskab
4.       Fastsættelse af årligt kontingent
5.       Arkivets virksomhed
6.       Valg
7.       Indkomne forslag
8.       Eventuelt

Forslag til pkt. 7. skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen, dvs. senest den 14. april 2017. Generalforsamlingsbeslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Kontingent kan betales direkte på foreningens bankkonto i Danske Bank: Regnr. 1551  Kontonr. 1763563.
Husk at oplyse medlemsnr.

Kontingent:
Enkelt medlemskab: 150 kr.
Familie/par: 240 kr.
Foreningen sender ikke længere girokort ud, men kan betales i åbningstiden i arkivet

Kulturnatten

Fredag den 23. september var der Kulturnat i Hornbæk med hjemmebag, kaffe og en masse flotte historiske fotos og snak om gamle dage i badebyen.