Generalforsamling den 12. april 2016

Tirsdag den 12. april på Hornbæk skole, kantinen, Søren Kannesvej, Hornbæk afholdes årets generalforsamling.

Fællesspisning kl. 18.00 Sædvanen tro inviterer foreningen på forloren skildpadde til den favorable pris af 30 kr. for medlemmer, 40 kr. for ikke-medlemmer. Øl, vin og vand kan købes. Bagefter byder foreningen på kaffe med kage. Husk at tilmelde dig til spisning i arkivet, på mail eller læg besked på vores telefonsvarer.

Foredrag kl. 19.00: Desværre er annoncerede Kjeld Damgaard blevet forhindret. I stedet for vil Peter Uldum holde foredrag om Hammermøllens spændende historie.

Generalforsamling kl. 20.00

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Årsberetning ved formanden
  3. Årsregnskab
  4. Fastsættelse af årligt kontingent
  5. Arkivets virksomhed
  6. Valg
  7. Indkomne forslag
  8. Eventuelt

Kontingent kan betales direkte på foreningens bankkonto i Danske Bank:

Regnr. 1551
Kontonr. 1763563

Husk at oplyse medlemsnr.

Kontingent:
Enkelt medlemskab: 150 kr.
Familie/par: 240 kr.
Betales senest ved Generalforsamlingen 12. april 2016