Medlemskab

Er du interesseret i at blive medlem kan du henvende dig på foreningens mail-adresse eller kontakte os personligt.

Kontingent
Kontingent betales i januar måned direkte på foreningens bankkonto i Danske Bank:  1551  1763563.
Husk at oplyse medlemsnummer.

Enkeltmedlem 150 kr. årligt
Par/familiemedlemskab 240 kr. årligt

Arkivet
Hvis du har lyst til at tage aktivt del i arbejdet i foreningen og arkivet, kan du henvende dig til formand og arkivleder Lone Kuhlmann. Det kan fx være:

  • at hjælpe arkivgruppen med registrering og arkivering af indsamlet materiale
  • at etablere studiegruppe arbejde
  • at skrive artikler til vores blad Hornbækegnen
  • at arrangere udstillinger i arkivets lokaler
  • at arrangere foredrag og ture

Du er også meget velkommen som medlem, selvom du blot er interesseret i at modtage vores blad eller støtte foreningens arbejde økonomisk.