Folketællinger

Gennem tiden er der foretaget folketællinger i Hornbæk, som i det øvrige land. Meget kan findes på arkivalieronline.dk.

Nedennævnte er folketællinger renskrevet af Eva Breiting, og her finder du dem sammen med nogle små uddrag af de noter, der følger med folketællingerne. De scannede filer er i PDF-format. Nederst på siden kan du se folketællinger fra Saunte. De er renskrevet af Leif Svendsen fra Saunte.

Hornbæk

År PDF file Beskrivelse
1787 PDF Folketælling Hornbæk leje, Tikøb sogn, 1787. På dette leje er alle fiskere og deres sønner enrollered ved søetaten. De samtlige beboere er duelige og flittige folk. Også konerne fortjener denne ros og væve og blege for andre medens mændene fisker og farer til søs. 76 familier (eller 77?), 343 beboere, Hornbæk leje og by. Listeført af sognepræst Fangel, Tikøb
1801 PDF Folketælling i Hornbæk sogn under Cronborg Amt 1. februar 1801. Hornbæk leje og by. Listen er ført af sognepræsten i Tikøb. Den omfatter 477 personer fordelt i 83 familier.
1834 PDF Folketælling 1834, Hornbæk, Tikøb sogn. ca. optalte personer er 252.
1845 PDF Folketælling 1845, Hornbæk, Tikøb sogn, 99 huse, 487 beboere, 72 børn under 7 år, 67 børn 7-14 år.
1890 PDF Folketælling 1. februar 1890. Listeførere var købmand Andreas Poulsen, distriktsforstander Lars Kuhlmann, Peter Nielsen og lærer Nielsen, der til sammen har optalt 8 gårde, 135 huse og 626 personer.

Saunte

År PDF file Beskrivelse
1787 Saunte – 10 gårde, 101 personer
1801 Saunte – 10 gårde, 9 Huusmænd, 5 Indsiddere, i alt 131 personer
1834 Saunte – 8 gårde, 34 huse, 198 indbyggere
1845 Saunte – 8 gårde, 40 huse, 238 Personer